Başvuru Yap

Satış Sözleşmesi

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI KAYIT SÖZLEŞMESİ
( Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi hükmü gereği düzenlenmiştir.)

 

KURSİYERİN

KURSUN

 Adı Soyadı

 Adı

 EHLİYET KAPIMDA SÜRÜCÜ KURSU

 TC Kimlik No

 İli / İlçesi

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ

 Ev Adresi

 Adresi

ABBASAĞA MAH. IHLAMUR YILDIZ CD NO:45/A

 Telefon No

 Telefon No

0212 546 00 00

 Almak İstediği Sertifika Sınıfı

 Müdür

Esra ATAŞ

 Mevcut Sertifika Sınfı

 Banka Hesap No

 Kurumdan talep ediniz

 


Kursiyer ile özel motorlu taşıt sürücü kursu işbu kayıt sözleşmesi kapsamında aşağıdaki maddelerde anlaşmışlardır.

BİRİNCİ BÖLÜM

SÜRÜCÜ KURSUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a) Özel motorlu taşıt sürücü kursu Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesi ikinci fıkrasına göre belirlenen işbu sözleşmede yazılı toplam asgari  [int{sozlesmekayitucreti}] kurs ücretine karşılık kursiyere verilmesi zorunlu teorik ve direksiyon eğitimi derslerini tam ve eksiksiz olarak vereceğimi,
b) Direksiyon eğitimlerinde; eğitim alanında veya simülatörde bir ders saati 50 dakikadan az olmamak kaydı ile en az 2 (iki) saat eğitim verdikten sonra direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde eğitim vermeye devam edeceğimi ve verdiğim bu eğitimin saat ücretini [int{sozlesmedireksiyonsaatucreti}] 'den fazla almayacağımı,
Akan trafikte direksiyon eğitimi ders sürelerinin bir ders saati 50 dakikadan az olmamak kaydıyla;
1) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfısertifikalar için 12 saat,
2) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
3) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
4) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,
5) “D”  sınıfı sertifikalar için 14 saat,
6) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
7) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,
8) “BE”, “C1E”,  “CE”,  “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
9) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saat olduğunu,
c) Yukarıda belirtilen saat kadar direksiyon eğitimi dersi verilmesine rağmen kendisini yetersiz bulup ek eğitim talep eden kursiyere ilan ettiğim ders saati ücreti üzerinden ücret tahakkuk ettireceğimi,
ç)Teorik ve direksiyon eğitimi dersleri tamamlandıktan sonra ön sınava alacağımı, ön sınavda başarılı olan kursiyerleri Özel MTSK Modülünde tanımlanan ilk sınavdan başlamak üzere direksiyon eğitimi dersi sınavına alacağımı, bu hususta gerekli iletişimi kuracağımı, ön sınavda başarısız olanları üç defa daha ön sınava alacağımı, tekrar başarısız olanlara sertifika sınıfına göre alması gereken direksiyon eğitimi dersini ücretini alıp 45 gün içerisinde vererek tekrar ön sınava alacağımı,
d )Mevcut sürücü belgesi dışında farklı bir sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenlere Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde belirtilen süreler kadar direksiyon eğitimi dersi vereceğimi,
e)İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünce direksiyon eğitimi dersi sınavında 4 üncü hakkında da başarısız olunması halinde ikinci 4 üncü hak için devam etme isteğine göre tarafınıza verilecek en az Birinci Bölüm (b) bendinde belirtilen saat kadar direksiyon eğitimi dersini ücretini almak kaydı ile 45 gün içerisinde vereceğimi,
f ) [int{sozlesmeyili}] yılı için teorik sınav için [int{sozlesmeyaziliharcucreti}] 'yi, direksiyon sınav ücreti olarak [int{sozlesmedireksiyonharcucreti}] 'yi sonraki yıllar için ise Bakanlıkça belirlenen tutar dışında sınavlar için başka bir ücret talep etmeyeceğimi, kursiyerin bu ücretleri bankaya yatırarak dekontunun kursa verilmesini sağlayacağımı veya kursa verilen direksiyon sınav ücretini bankaya yatırarak kursiyerin sınava girmesini sağlayacağımı,
g) Kursiyerden peşin / taksitli olarak aldığım/alacağım toplam [int{sozlesmekayitucreti}] kurs ücretinin, verilmesi zorunlu [int{sozlesmeteoriksaatsayisi}] saat teorik ders ile verilmesi zorunlu [int{sozlesmetoplamdireksiyonsaatsayisi}] saat direksiyon eğitimi dersi karşılığı olduğunu, teorik dersin bir saatlik ücretinin [int{sozlesmeteoriksaatucreti}], direksiyon eğitimi dersinin bir saatlik ücretinin [int{sozlesmedireksiyonsaatucreti}] olduğunu, 
kabul ve taahhüt ederim.

İKİNCİ BÖLÜM

KURSİYERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a)Teorik ve direksiyon eğitimlerinin tamamına gireceğimi, devamsızlık yapmayacağımı, kurs tarafından tarafıma verilecek direksiyon eğitimi dersi ile teorik eğitimler de her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 1/5'inden fazla derse devam etmediğim taktirde kurstan kaydımın silineceğini,
b)Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam etmediğim taktirde bir defaya mahsus olmak üzere kendi durumum da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediğim süre kadar telafi programı uygulanabileceğini ve bu telafi programları için devam ettiğim derslerin ücretini ayrıca ödeyeceğimi, telafi derslerine devam etmediğim taktirde kurstan kaydımın silineceğini bildiğimi,
c) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin sınavlarına herhangi bir nedenle girmemem veya teorik sınavda başarısız olmam halinde yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebileceğimi,
ç)Direksiyon eğitimi dersi sınavından önce ön sınava gireceğimi, bu sınavda başarılı olmam durumunda direksiyon eğitimi dersi sınavına girebileceğim bildiğimi, direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olduğum her sınavdan sonra, ayrıca ücretini ödeyerek kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almam şartıyla toplam üç dönem daha direksiyon eğitimi dersi sınavına girebileceğimi,
d) Direksiyon eğitimi dersi sınavında 4 üncü hakkımda da başarısız olmam halinde ikinci 4 üncü hak için devam etme isteğimi kursa bildirdikten sonra tarafıma verilecek en az Birinci Bölüm (b) bendinde belirtilen saat kadar direksiyon eğitimi dersi karşılığında [int{sozlesmedireksiyonsaatucreti}] ödeme yapacağımı,
e) Yukarıda belirtilen saatlerde direksiyon eğitimi almama rağmen kendimi yetersiz bulup ek eğitim talep etmem halinde ilan edilen ders saati ücreti üzerinden ücret ödeyeceğimi,
 f) Teorik derslerin eğitimini ve direksiyon eğitimi dersini tamamladıktan sonra tanımlanan ilk sınavdan başlamak üzere direksiyon eğitimi dersi sınavına girmek zorunda olduğumu,
g) Direksiyon eğitimi dersi sınavına randevu saatimde gelerek sınava gireceğimi,
ğ) Toplam .................. kurs ücretini peşin veya taksitli olarak belirtilen tarih / tarihlerde kurs tarafından belirtilen hesap numarasına ödeyeceğimi taahhüt ederim